Hoe verloopt een crematie

Bij een crematie wordt het lichaam van de overledene verbrand in een speciale oven. De as die overblijft wordt desgewenst in een urn bewaard die de nabestaanden kunnen meenemen of die wordt (bij)geplaatst in een speciaal graf met urnen. Maar hoe verloopt een crematie eigenlijk? Om u hier een beeld van te geven, maakte Uitvaartverzorging IJsselmeergebied uit Almere voor u een beschrijving van het verloop van dit type uitvaart.

De voorbereiding van een crematie

Voorafgaand aan een uitvaart dient er veel geregeld te worden. Vaak zelfs al voordat uw dierbare daadwerkelijk overleden is, bijvoorbeeld als hij of zij bepaalde wensen uitspreekt over de ceremonie. Of misschien is er wel een document achtergelaten voor de nabestaanden waarin de wensen van de overledene staan. Wanneer u alle wensen op een rijtje heeft, kunt u de volgende stap nemen. Uw uitvaartverzorger helpt u waar nodig en kan een deel van de zware last van u overnemen. Zo kunt u zich op de dag van de crematie volledig richten op het herdenken van de overledene.

Hoe verloopt de dag van de crematie?
Voor een crematie krijgt u meestal een bepaalde hoeveelheid tijd ter beschikking die u met de uitvaartondernemer bespreekt. Wanneer de nabestaanden en genodigden arriveren, worden zij ontvangen in een van de ontvangstkamers in het crematorium. Daar kunnen de genodigden vooraf alvast het condoleanceregister tekenen en wachten tot de plechtigheid begint. Het kan zijn dat men voor aanvang van de ceremonie individueel afscheid kan nemen van de overledene, maar dit gebeurt niet altijd. Vervolgens wordt de overledene in de kist klaargezet in een aula waarna de plechtigheid kan beginnen.

Na de afscheidsbijeenkomst komen nabestaanden en genodigden samen in de condoleanceruimte van het uitvaartcentrum. Hier kunnen genodigden de nabestaanden condoleren. Ondertussen brengt een medewerker van het crematorium de kist naar de ovenruimte waar de crematie in gang wordt gezet. Indien gewenst kunnen de nabestaanden aanwezig zijn bij het invoeren van de kist, de keuze hiervoor is aan de nabestaanden.

Volgens de wet dient het crematorium de as minimaal één maand te bewaren. Daarna kunnen de nabestaanden beslissen of zij overgaan tot verstrooiing van de as, of dat zij deze bewaren in een urn en/of bijzetten in een eventueel familiegraf. Ook kunnen ze ervoor kiezen de urn op speciaal gereserveerde plekken voor urnen op een begraafplaats te zetten.

De rouwperiode
Ook na de crematie kan de uitvaartverzorger hulp bieden. Juist dat is het moment van rouw en verdriet, na de intense periode van het regelen van de uitvaart. Mocht u behoefte hebben aan hulp bij het rouwproces, neem dan contact op met uw uitvaartverzorger.

Bij Uitvaartverzorging IJsselmeergebied uit Almere helpen wij u graag bij de voorbereiding en uitvoering van de crematieceremonie. Daarnaast kunt u altijd bij ons terecht voor ondersteuning bij het rouwproces. Maak gerust een afspraak met ons.

0
Feed